JACY JESTEŚMY

CO JEST DLA NAS WAŻNE
 
Nasze dzieci uczą się wszędzie. Różnorodne środowiska edukacyjne, nowe doświadczenie i nowe wyzwania, to codzienność naszych przedszkolaków. Organizujemy wycieczki, zapraszamy do przedszkola ciekawych gości. Stawiamy na kontakt dzieci z naturą. Codziennie wychodzimy na dwór, pozwalając dzieciom swobodnie działać. Lubimy każdą pogodę.

Każdy z naszych przedszkolaków pracuje w swoim własnym tempie, swobodnie wybierając materiał, miejsce pracy, formę działania i czas. Wspieramy dzieci w rozwoju, udzielając życzliwych informacji, wzmacniamy radość z działania i z odkrywania.

Wiemy, że radość powinna towarzyszyć dzieciom w uczeniu się. Zgadzamy się z Marią Montessori, która odkryła, że dzieci czerpią najwięcej radości, kiedy rozwijają swoje pierwsze zdolności, a czują się najbardziej beztrosko, kiedy zapewnimy im swobodę w uczeniu się.

TAK TO ROBIMY

Korzystamy w pracy z najnowszych trendów edukacyjnych, jednak mocno wspieramy się metodyką Marii Montessori, której założenia łączymy z koncepcją Dobrej Edukacji.
Stosujemy zasadę: “Dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel idzie za nim i wspiera je”.

Wszystkie zajęcia edukacyjne w ADE rozpoczynamy czytaniem bostońskim, podczas którego nauczyciel czyta dzieciom wybraną książkę. Czasem podczas czytania bostońskiego dzieci oglądają książeczki samodzielnie, żeby je wdrażać do obcowania z nimi.

Po czytaniu bostońskim następuje czas pracy własnej, podczas której dziecko decyduje o swoich aktywnościach. Otoczenie organizujemy  w taki sposób, aby wszystkie potrzebne pomoce do pracy własnej były w zasięgu ręki, aby dziecko mogło samodzielnie sięgnąć po wybrane pomoce. W naszym przedszkolu  dzieci same podejmują decyzje o swoich zajęciach podczas pracy własnej. To jest ważna część dnia, która daje naszym dzieciom poczucie odpowiedzialności i buduje samodzielność.

Po pracy własnej następuje czas zajęć pod kierunkiem nauczycieli, są to zajęcia języka angielskiego, zajęcia ruchowe, zabawy ludowe, trening umiejętności społecznych. Jednego dnia w tygodniu realizujemy także małe projekty, podczas których dzieci wdrażają się do planowania działań, współpracy i działania nastawionego na realizację celów.

Stałym elementem w przedszkolu jest codzienna swobodna zabawa na świeżym powietrzu. Dzieci wychodzą na przedszkolne podwórko w każdą pogodę. Tę część dnia zamyka drugie czytanie bostońskie, po którym następuje wyciszenie.

Resztę dnia dzieci spędzają na swobodnej zabawie i odpoczynku.

W przypadku  wprowadzenie zdalnego przedszkola przygotowywane będą raz w tygodniu  pakiety pomocy dla dzieci i materiałów do prac plastycznych. Poza tym dwa razy w tygodniu nasze nauczycielki będą łączyć się z rodzicami i dziećmi przez HG. 


Skip to content