EDUKACJA W PRZEDSZKOLU

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy pragną dla swoich dzieci edukacji i wychowania zgodnej z ich naturalnym rozwojem, potrzebami i możliwościami. Edukacji nowoczesnej, realizującej standardy Dobrej Edukacji i jednocześnie czerpiącej wzorce z metodyki Marii Montessorii, wzbogacającej koncepcję pracy przedszkola.

Rokrocznie w ADE ogłaszany jest nabór dzieci do poszczególnych grup – informacja o tym umieszczana jest na stronie internetowej Przedszkola ADE w Jabłonnie. Dzieci pracują w grupach różnowiekowych, tworzonych zależnie od ich predyspozycji i zainteresowań.

Podstawowym kryterium przyjęcia do przedszkola jest określenie, w jakim stopniu ADE jest w stanie zaspokoić potrzeby dziecka, czy jest w stanie przyczynić się do jego rozwoju. Ważne jest także, czy koncepcja pracy naszej Akademii jest akceptowana przez rodziców.

Formuła rekrutacji zakłada kolejne elementy:

  1. Wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie, na tej podstawie kontaktujemy się zainteresowanym rodzicem i umówiamy na spotkanie. Wysłanie formularza jest zgłoszeniem zainteresowania, nie zobowiązuje rodzica do zapisania dziecka do przedszkola, tę decyzję podejmuje się po rozmowie.
  2. Rozmowa wstępna z rodzicami, rozpoznanie potrzeb.
  3. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola ADE, podpisują umowę o kształcenie.
  4. Zaczyna się przedszkolakowanie:), na którego początku zawsze organizowane są dni adaptacyjne.

Uwaga!
Prowadzimy rekrutację do Akademii w sposób maksymalnie elastyczny – poprzez rozmowy telefoniczne i on-line (hangouts, komunikator fb, skype, itp).

Rekrutacja przedszkolaków na rok szkolny 2021/2022
W tym roku szkolnym dysponujemy jeszcze niewielką liczbą miejsc w przedszkolu. Nabór prowadzony jest na bieżąco.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani edukacją dziecka w ADE zapraszamy do kontaktu i wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Rekrutacja przedszkolaków na rok szkolny 2022/2023
Rekrutacja przedszkolaków do przedszkola oraz grupy zerowej na kolejny rok szkolny już trwa. Zachęcamy do wysyłania formularza zgłoszeniowego i wstępnej rozmowy. Podczas niej można bliżej poznać naszą pracę i ustalić dalsze szczegóły rekrutacyjne.

Informacja o opłatach w roku 2022/2023
Przedszkole Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie, w tym grupa 0
-czesne  – 13 800 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 1 150 zł miesięcznie, rozłożone  na 10 rat – 1380 zł miesięcznie),
-wpisowe – 600 zł.

Dodatkowo zbieramy 50 złotych w miesiącu na wyjazdy przedszkolne.

Możliwe zniżki:

  • za wpłatę czesnego za rok z góry – 5% czesnego,
  • za kolejne dziecko uczęszczające do ADE (do przedszkola lub szkoły) – 30czesnego,
  • inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.


Zapraszamy do rozmowy:
Anna Nogaj
E-mail: anna.nogaj@dobraedukacja.edu.pl
Telefon: 885 100 242
Formularz zgłoszeniowy
Uwaga!
wysłanie formularza jest zgłoszeniem zainteresowania, nie oznacza zapisania dziecka do przedszkola, tę decyzję podejmuje się po rozmowie:)

Skip to content