PROJEKT a New Way

Akademia Dobrej Edukacji współpracuje z 6 innymi szkołami i organizacjami w międzynarodowym projekcie
Nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych

Projekt o numerze EOG/19/K4/W/0053 „Nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych” został sfinansowany z Funduszy EOG 2014-2021 – ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii . Dotacja w wysokości 203017 EUR na Projekt została przyznana z Programu Edukacja. Okres realizacji projektu: maj 2020 – styczeń 2022.
Projekt ma na celu podniesienie jakości edukacji poprzez wzmocnienie kompetencji kadry wczesnej edukacji.

Opis Projektu
„Nowy sposób nauczania – koncepcje zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3” ma na celu wypracowanie nowej metodyki nauczania poprzez przygotowanie i wdrażanie innowacyjnych narzędzi i technik nauczania, mobilność międzynarodową między partnerami oraz organizację wydarzeń promujących osiągnięcia intelektualne (IO). Ponadto planowana jest wymiana doświadczeń nauczycieli i efektywne praktyki podczas szkoleń, warsztatów, lekcji demonstracyjnych oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych.

Planowane działania:
A) Spotkania projektowe i mobilność uczestników: 4 spotkanie w Polsce i 2 spotkania w Norwegii. Podczas tych spotkań uczestnicy omówią metody nauczania i zaobserwowane problemy oraz wezmą udział w warsztatach i szkoleniach (dotyczących budowania dobrych relacji nauczyciel-uczeń, planowania pracy indywidualnej nauczyciela) oraz zainicjują pracę nad efektami projektu w grupach zadaniowych.
B) Praca indywidualna i praca w grupach zadaniowych w celu wypracowania materiałów edukacyjnych. Powstaną dwa poradniki dla nauczycieli (dla nauczycieli klas 0-1 i 2-3) oraz pakiet Pomysły i Działania (zestawy materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb młodych uczniów).

Czytaj więcej

Skip to content